เต๋าแห่งฟิสิกส์ วเนช แปล
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 

 

เต๋าแห่งฟิสิกส์

ฟริตจอฟ  คาปรา เขียน   วเนช แปล

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ภาคที่  1 วิถีแห่งฟิสิกส์  
บทที่ ฟิสิกส์สมัยใหม่  หนทางที่กอปรด้วยหัวใจ 19
บทที่ การรู้การเห็น  30
บทที่ พ้นภาษา 51
บทที่ ฟิสิกส์แนวใหม่ 59
ภาคที่ มรรคาแห่งศาสนาตะวันออก 94
บทที่ ศาสนาฮินดู 95
บทที่ พุทธศาสนา 104
บทที่ 7 ปรัชญาจีน  113
บทที่ ลัทธิเต๋า 124
บทที่ นิกายเซน 130
ภาคที่ ความสอดคล้อง 137
บทที่ 10  เอกภพแห่งสรรพสิ่ง 139
บทที่ 11  เหนือโลกแห่งความขัดแย้ง 151
บทที่ 12  จักรวาลอันเคลื่อนไหว 165
บทที่ 13  ความว่างและรูปลักษณ์ 180
บทที่ 14  แบบแผนแห่งการเปลี่ยนแปลง 195
บทที่ 15  ความสอดประสานสัมพันธ์  219
บทที่ 16  บทสรุป 235
ภาคผนวก 241
บทสัมภาษณ์ ฟริตจอฟ คาปรา  โดยมาร์ก  คีเดล 243
เชิงอรรถ 249



 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46586472

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์