วิวัฒนาการของอุปกรณ์แสดงผล  
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

 

หน้าที่ 1 - วิวัฒนาการของอุปกรณ์แสดงผล


 


Display Devices Evolution
วิวัฒนาการของอุปกรณ์แสดงผล

เรียบเรียงโดย

[1]

นางนันทนา อุษาจารุวิจิตร


[2]

นายน้ำหนึ่ง
มิตรสมาน


[3]

นายสุชาติ  
สุนทรวัฒนศิร
 


 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ


 


           อุปกรณ์แสดงผลถือได้ว่าเป็นหน่วยสุดท้ายของระบบ ที่ทำหน้าที่ใน การแสดงผลลัพธ์ จากการประมวลผล ให้กับผู้ใช้อุปกรณ์แสดงผล จึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับระบบทุกระบบเลยก็ว่าได้ ถ้าจะดูกันจริงๆ แล้วอุปกรณ์แสดงผลมีมาตั้งแต่ สมัยยุคหินเลยก็ว่าได้โดยที่มนุษย์หินจะใช้ผนังถ้ำในการแสดงภาพวาดหรือเขียนบันทึกต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ และต่อมาก็มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงมาเพื่อสะดวกต่อการพกพา จนเป็นอุปกรณ์ประเภทกระดานหรือกระดาษ เป็นต้น จนมาถึงยุคอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนั้นคือจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์แสดงผล แต่ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้จะเป็นอุปกรณ์แสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเริ่มคิดค้นพัฒนากันมาตั้งแต่ช่วง ศตวรรษที่ 17 เรือยมา จะเป็นดังนี้

       


รูปที่ 1 แสดงช่วงเวลาการพัฒนาของอุปกรณ์แสดงผล

 

Cathode
Ray Tube (CRT)


 

 

1875


 

 


เริ่มจาก
Sir
William Crookes
ชาวอังกฤษ
ได้ทดลองใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
(
Cathde Rays
) กระทำต่อก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในหลอดสุญญากาศ
และได้สังเกตการเบี่ยงเบนของ
Cathode Rays
ด้วยการใช้สนามแม่เหล็ก
 


 

1896


 

Karl
Ferdinand Braun
ได้ทดลองใช้วิธีการเบี่ยงเบนจากสนามแม่เหล็ก
และใช้สารฟลูออเรสเซนต์
ที่ผิวหน้าของจอภาพ
เรียกได้ว่าเป็น
ต้นกำเนิดของอุปกรณ์แสดงผลเลยก็ว่าได้
โดยนำมาใช้เป็น
เครื่องมือที่ใช้วัดค่าสัญญาณทางไฟฟ้า


 

1922


 

Dr.Albert
H. Taylor
ได้สังเกตเห็นเรือเดินทะเล
วิ่งผ่านเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและเครื่องรับสัญญาณ
จะมีสัญญาณบางส่วนสะท้อนกลับมาที่เครื่องส่งสัญญาณ
โดยเรียกว่า
Radio Wave Echoes
และในช่วงเวลานี้ได้พัฒนาเป็นระบบ
RADAR (Radio Direction and Ranging)


 

1923


 

Vladimir
Zworykin
ได้ค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงภาพของแสงไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
ขณะทดลองการแตกตัวในอิเล็กตรอนของแสง


 

1926


 

J.L.Baird
ชาวอังกฤษ
ได้ค้นคิดพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของโทรทัศน์


 


1927


ได้
Electronic
TV โดย Philo T. Farnsworth

ได้สาธิตระบบโทรทัศน์วงจรปิด
และ
Allen B. Dumont
ได้พัฒนา
Picture Tube

 

1928


 

CRT
Picture Display  รับสัญญาณภาพจากสถานีส่งที่ห่างไกล


 


1929


 

Zworykin
ร่วมมือกับ
RCA (Radio Corporation of America)
พัฒนาระบบโทรทัศน์ขึ้นมาเพื่อทางการค้า
โดย
RCA
ภายใต้การบริหารงานที่มีความคิดที่กว้างไกลของ
David Sarnoff


 


1939


เกิดการผลิต
T.V.
ออกสู่ท้องตลาด
เกิดระบบ
TV
ขึ้น(รับ-ส่งภาพขาว-ดำ)
 

 


1941


 

FCC
กำหนดมาตรฐานย่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่
525 เส้น


 

1948


พัฒนาเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีจอแสดงผลแบบ
CRT
เรียกว่า
Oscilloscope
ในเชิงพาณิชย์
 

 

1950


เกิดระบบโทรทัศน์สี
ใช้มาตรฐาน
FCC

 

1951


มีการใช้
Shadow
mask
ในจอสี โดย
Edward H. Herold

 

1968


 

Sony
Corporation(Tokyo)
พัฒนา
CRT tube
จอสี โดยปืนอิเล็กตรอน
1 ตัวที่มีลำแสงเป็น
3 ลำยิงไปที่ผิวจอที่ฉาบด้วยสารฟอสเฟอร์
โดยใช้เทคโนโลยีของ

Aperture grill และ Striped
ซึ่งทำให้การแสดงผลของภาพมีเฉดสีที่สูงและมีความคมชัดมากกว่าเดิม
เรียกว่า เทคโนโลยี
Trinitron จนถึงปัจจุบัน


 

Flat Panel Display


 

Light
Emitting Diode (LED)


 

 

1960


 

LED
เริ่มพัฒนาจากสารกึ่งตัวนำ
เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าเข้าไปที่
pn Junction จะทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้น


 


1962


 

LED
ทำจากสารกึ่งตัวนำ
จำพวก
GaAsP (Gallium arsenide
phosphide)
คิดค้นและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการหลายแห่ง
เช่น
Bell Lab., IBM, RCA Lab., HP
และ
Monsanto Chemical


 

1966


 

Bell
Lab.
ค้นพบวิธีการปรับคุณลักษณะการแสดงสีของสีเขียนออกมา
โดยเติมแก๊สไนโตรเจนในสารกึ่งตัวนำ


 


1968


 

LED
Display
ผลิตออกสู่ท้องตลาดโดย
Monsanto และ HP


 

1970


 

LED
ถูกนำไปใช้ในเครื่องคำนวณแบบพกพา
เครื่องมือวัดแบบพกพาชนิดต่างๆ
 


 


1974


 

LED
ถูกนำไปใช้กับนาฬิกา


 


ปัจจุบัน


 

LED
นำมาใช้ในโทรทัศน์ขนาดใหญ่
เช่น ในสนามกีฬาที่มีขนาด 
30 - 60  ฟุต


 

 

Plasma
Display


 

 

1915


 


เริ่มพัฒนาและคิดค้นจาก
Neon
Lamp ของ Georges Claude
ชาวฝรั่งเศส
ซึ่งจะใช้หลักการ
Gas – Discharge ของ L.F.
Weber


 

1927


 

Bell
Lab.
ใช้เทคโนโลยีของ
Gas discharge ในระบบการแสดงภาพของโทรทัศน์


 

1950


 


มีการพัฒนา
Nixie
tube
ลักษณะจะคล้ายกับหลอดสุญญากาศที่มีการแสดงผลเป็นเลขฐานสิบ
(0-9)


 


1964


นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
Illinois
แห่งสหรัฐอเมริกา
ได้พัฒนาระบบ
AC driven memory display
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจอ
Plasma display panel เป็นครั้งแรก

 


1970


 


พัฒนาระบบการแสดงผลแบบ
Self-Scan
display โดย Burroughs Corporation
แต่ในขณะเดียวกันบริษัท
ฟูจิซึ
(Fujitsu)
ได้พัฒนาระบบการแสดงผลแบบ
Self-Shift display
โดยลดจำนวนวงจร
circuit driver ลง


 

DC
Plasma Display
พัฒนามาจาก
Nixie tube
ในช่วงนี้
Dot Matrix Display
พัฒนาในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
แสดงตัวอักษรได้ดี
ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แต่ในระยะแรกอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น


 

1971


พัฒนาออกมาเชิงพาณิชย์
โดยเรียกเป็น
DIGIVUE
display มีอายุใช้งานนานขึ้น

 


1983


 


อเมริกาก่อตั้ง
หน่วยงานสำหรับวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ
AC
Plasma Display Panel
ที่มีขนาด
1- 1.5 เมตร


 


1989


 

NHK
ของประเทศญี่ปุ่น
พัฒนา จอแบบ
Plasma
ใช้ในโทรทัศน์ขนาด
33 นิ้ว


 


1990


 


พัฒนาสีของจอแบบ
Plasma
ให้มีสีมากขึ้น


 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 57546825

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์