หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ 7 ว 0211 กระทรวงศึกษาธิการ
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
7.1 การทดลองในวิชาฟิสิกส์ 1
  ธรรมชาติของการวัด 1
  ความผิดพลาดของการวัด 3
    กิจกรรมที่ 1 6
    กิจกรรมที่ 2 8
    กิจกรรมที่ 3 8
  การออกแบบการทดลอง 10
  การนำเสนอและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 12
    กิจกรรมที่ 4 16
7.2 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 16
  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจข้อมูล 17
  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง 23
  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 26
  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 30
7.3 การวัดปริมาณต่างๆ ทางฟิสิกส์ 33
  การวัดปริมาณกายภาพต่างๆ 34
  การวัดปริมาณกายภาพต่างๆ ที่แปลงเป็นปริมาณทางไฟฟ้า 34
7.4 อิเล็กทรอนิกส์และหัววัด 36
    กิจกรรมที่ 5 37
    กิจกรรมที่ 6 38
    กิจกรรมที่ 7 40
    กิจกรรมที่ 8 40
    กิจกรรมที่ 9 41
    กิจกรรมที่ 10 43
7.5 สัญญาณไฟฟ้าและวงจรรวมทั้งแบบเชิงเส้นและแบบตัวเลข 45
    กิจกรรมที่ 11 51
    กิจกรรมที่ 12 52
    กิจกรรมที่ 13 53
    กิจกรรมที่ 14 54
    กิจกรรมที่ 15 56
    กิจกรรมที่ 16 57
    กิจกรรมที่ 17 59
7.6 การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล 61
    กิจกรรมที่ 18 64

หัวข้อ 7.1

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 62835798

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์