หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 022 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ความนิยมของผู้ชม: / 6
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
 8 สมดุลกล 1
  8.1 สมดุลกล 3
  8.2 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 5
    กิจกรรม 8.1 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 6
  8.3 การหาแรงลัพธ์  และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป 11
  8.4 การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์ โดยวิธีคำนวณ 18
  8.5 แรงเสียดทาน 25
    กิจกรรม 8.2 แรงเสียดทาน 25
    การทดลอง 8.1 สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 27
  8.6 ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง 35
  8.7 สมดุลต่อการหมุน 38
    การทดลอง 8.2 สมดุลของแรงขนาน 39
  8.8 สมดุลสัมบูรณ์ 46
  8.9 เสถียรภาพของสมดุล 57
  8.10 การนำหลักการของสมดุลไปประยุกต์ 60
    แบบฝึกหัดบทที่ 8 72
 9 งานและพลังงาน 85
  9.1 งาน 87
  9.2 การหางานด้วยวิธีคำนวณจากพื้นที่ใต้กราฟ 92
  9.3 กำลัง 94
  9.4 พลังงาน 96
  9.5 พลังงานจลน์ 97
    การทดลอง 9.1 ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ 97
  9.6 พลังงานศักย์ 103
    9.6.1 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 104
    9.6.2 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น 108
    การทดลอง 9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะททางที่สปริงยืดออก 109
  9.7 กฎอนุรักษ์พลังงาน 112
    การทดลอง 9.3 ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ ณ ตำแหน่งต่างๆ เมื่อวัตถุตกแบบเสรี 112
  9.8 การใช้พลังงาน 117
  9.9 เครื่องกล 119
    9.9.1 ประสิทธิภาพของเครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า 119
    .9.29 หลักการทำงาน 120
    แบบฝึกหัดบทที่ 9 126
 8 การชนและโมเมนตัม 135
  10.1 โมเมนตัมคืออะไร 137
  10.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 140
  10.3 การดลและแรงดล 142
  10.4 การชน 149
    10.4.1 การชนในแนวตรง 150
    การทดลอง 10.1 การชนของวัตถุในแนวตรง 151
    การทดลอง 10.2 การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุในแนวตรง 158
    10.4.2 การชนในสองมิติ 162
    การทดลอง 10.3 การชนของลูกกลมโลหะในสองมิติ 162
  10.5 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 169
    แบบฝึกหัดบทที่ 10 181
  ผ 1 ระบบหน่วยระหว่างชาติ 191
  ผ 2 ค่าคงตัวหลักมูลบางค่า 201
  ผ 3 ตารางเลขยกกำลังสอง  รากที่สองและส่วนกลับ 202
  ผ 4 ตารางฟังก์ชันตรีโกณมิติ 204
  ผ 5 คำตอบแบบฝึกหัดท้ายบท 207
  ผ 6 คำศัพท์ในหนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 3 211

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636621

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์