ฟิสิกส์แผนใหม่ ว.543 MODERN WAVES คลื่น แสง เสียง โดย ผศ. ดร. พิเชฏฐ์ จันทรนวพงศ์
ความนิยมของผู้ชม: / 30
แย่มากดีมาก 
  

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
 1 คลื่น 11
  1.1 คลื่น 11
  1.2 คลื่นดลและคลื่นต่อเนื่อง 11
  1.3 ประเภทของคลื่น 12
    1.3.1 คลื่นตามขวาง 12
    1.3.2 คลื่นตามยาว 12
  1.4 การเปรียบเทียบกันระหว่างคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว 12
  1.5 หลักเบื้องต้นของการเปรียบเทียบการเกิดคลื่น 14
  1.6 ความหมายของปริมาณเบื้องต้นของคลื่น 15
    1.6.1 ขนาดของการขจัด 15
    1.6.2 อัมปลิจูด 16
    1.6.3 เฟส 16
    1.6.4 ความยาวคลื่น 16
    1.6.5 ความถี่ 16
    1.6.6 เวลาครบรอบ 16
    1.6.7 ความเร็วคลื่น 17
  1.7 หลักการรวมได้ของคลื่น 17
  1.8 สมบัติของคลื่น 17
    1.8.1 การสะท้อน 17
    1.8.2 การหักเห 18
    1.8.3 การแทรกสอด 19
    1.8.4 การเลี้ยวเบน 20
    ตัวอย่างบทที่ 1 21
 2 เสียง 59
  2.1 คลื่นเสียง 59
  2.2 ความยาวคลื่นและความถี่คลื่นเสียง 59
  2.3 อัตราเร็วคลื่นเสียง 59
  2.4 สมบัติของคลื่นเสียง 60
  2.5 ปรากฎการณ์การแทรกสอดของเสียง 61
    2.5.1 คลื่นเสียงมีความถี่เท่ากัน 61
    2.5.2 คลื่นเสียงมีความถี่เท่ากันแต่เคลื่อนที่สวนทางกัน 61
    2.5.3 คลื่นเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 63
  2.6 การได้ยิน 65
    2.6.1 ความเข้มเสียง 65
    2.6.2 ระดับความเข้มเสียง 65
    2.6.3 ความถี่เสียง 66
  2.7 ระดับเสียง 67
  2.8 ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 67
    2.8.1 เมื่อผู้สังเกตอยู่ทางด้านหน้า 71
    2.8.2 เมื่อผู้สังเกตอยู่ทางด้านหลัง 71
  2.9 คลื่นกระแทก 72
  2.10 กำทอน 75
    ตัวอย่างบทที่ 2 78
 3 สมบัติทางกายภาพของแสง 121
  3.1 ธรรมชาติของแสง 121
  3.2 ความยาวคลื่นและอัตราเร็วของแสง 121
  3.3 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง 123
    3.3.1 การแทรกสอดเกิดจากช่องเจาะคู่ 124
    3.3.2 การแทรกสอดเกิดจากเกรติง 126
  3.4 โพลาไรเซชัน 127
    3.4.1 การเปรียบเทียบคลื่นที่ถูกโพลาไรซ์กับคลื่นของเชือก 128
    3.4.2 การสั่นในลำแสง 130
    3.4.3 การทำให้เกิดโพลาไรเซชันของแสง 131
    3.4.4 วิธีการตรวจสอบแสงโพลาไรซ์ 134
  3.5 สีของแสง 138
  3.6 การกระเจิงของแสง 139
    ตัวอย่างบทที่ 3 140
 4 สมบัติทางเรขาคณิตของแสง 175
  4.1 ความหมายของสมบัติทางเรขาคณิตของแสง 175
  4.2 การสะท้อนจากผิวเรียบตรง 175
  4.3 การสะท้อนจากผิวเรียบโค้งทรงกลม 176
    4.3.1 สมการแสดงความสัมพันธ์ 176
    4.3.2 หลักการเขียนภาพทางเดินของแสงเพื่อหาตำแหน่งภาพ 177
  4.4 การหักเหที่ผิวเรียบตรง 177
    4.4.1 มุมตกและมุมหักเห 178
    4.4.2 การสะท้อนกลับหมด 179
    4.4.3 โพลาไรเซชันของลำแสงหักเหและลำแสงสะท้อน 179
    4.4.4 การกระจายของแสง 180
    4.4.5 ความลึกของวัตถุที่ปรากฎต่อผู้สังเกต 180
  4.5 การหักเหที่ผิวเรียบโค้งทรงกลม 181
  4.6 เลนซ์ 181
    4.6.1 เลนซ์หนา 182
    4.6.2 เลนซ์บาง 182
    4.6.3 เลนซ์บางในอากาศ 183
    4.6.4 หลักการเขียนทางเดินของแสงเพื่อหาตำแหน่งภาพ 183
  4.7 ทัศนอุปกรณ์ 184
    4.7.1 กระจกขยาย 184
    4.7.2 แว่นขยาย 184
    4.7.3 กล้องถ่ายรูป 184
    4.7.4 เครื่องฉายภาพนิ่ง 185
    4.7.5 กล้องจุลทรรศน์ 185
    4.7.6 กล้องโทรทรรศน์ 185
    4.7.7 กล้องส่องทางไกลชนิด 2 ตา 186
  4.8 ตา 186
    4.8.1 สายตาปรกติ 188
    4.8.2 สายตาสั้น 188
    4.8.3 สายตายาว 188
    ตัวอย่างบทที่ 4 189
    ภาคผนวก 233
    ภาคผนวก 1 อัตเร็วคลื่นในเส้นเชือก 235
    ภาคผนวก 2 สมการของคลื่น 238
    ภาคผนวก 3 การเคลื่อนที่ของพลังงานคลื่นในตัวกลาง 246
    ภาคผนวก 4 ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 251
    ภาคผนวก 5 คลื่นสสาร 259
    เอกสารประกอบ 265
    เฉลยแบบฝึกหัด 268

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636424

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์