ฟิสิกส์ เล่ม 3 ว.023 สำหรับชั้น ม.5 ฉบับพิชิตข้อสอบ โดย สถาพร ทัพพะกุล และบรรพต ขุนบรรเทา
ความนิยมของผู้ชม: / 20
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
7 สมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ 1
  7.1 พลังงานความร้อน 1
  7.2 พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ 2
  7.3 พลังงานความร้อนกับสถานะของวัตถุ 5
  7.4 คาลอริมิเตอร์ 11
  7.5 พลังงานกลกับพลังงานความร้อน 17
  7.6 สมบัติของก๊าซ 21
  7.7 การหาความดันและอุณหภูมิของก๊าซผสม 32
  7.8 การหาความดันของก๊าซผสมเมื่อต่อภาชนะถึงกันโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง 35
  7.9 การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน 37
  7.10 แบบจำลองและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 37
  7.11 การแจกแจงอัตราเร็วของแมกซเวลล์ 51
  7.12 พลังงานภายในระบบ 53
  7.13 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ 56
  7.14 งานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของก๊าซ 57
  7.15 ความจุความร้อนจำเพาะของก๊าซเมื่อปริมาตรคงที่ 60
  7.16 การจำแนกกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ 62
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 70
  แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 7 83
  แบบทดสอบบทที่ 7 106
  แนวคิดแบบทดสอบบทที่ 7 117
  แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 7 ในแบบเรียน 132
8 สมบัติของของเหลวและของแข็ง 138
  8.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของของเหลว 138
  8.2 แรงดันและความดัน 138
  8.3 เครื่องมือวัดความดันของของไหล 154
  8.4 แรงดันของน้ำเหนือประตูน้ำหรือเขื่อน 168
  8.5 กฎของปาสคาล 173
  8.6 เครื่องอัดไฮดรอลิก 174
  8.7 หลักของอาร์คิมิดิส 178
  8.8 ความตึงผิว 184
  8.9 ความหนืด 193
  8.10 ความยืดหยุ่นของของแข็ง 198
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 206
  แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8 214
  แบบทดสอบบทที่ 8 231
  แนวคิดแบบทดสอบบทที่ 8 244
  แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8 ในแบบเรียน 259
9 คลื่น 263
  9.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 263
  9.2 การสั่นของมวลติดสปริง 267
  9.3 คลื่น 289
  9.4 คลื่นในเส้นเชือก 289
  9.5 การจำแนกคลื่น 300
  9.6 คลื่นดลและคลื่นต่อเนื่อง 301
  9.7 ลักษณะของคลื่น 302
  9.8 ความเร็วคลื่น 306
  9.9 สมการคลื่น 311
  9.10 พลังงานของคลื่น 313
  9.11 คลื่นน้ำ 314
  9.12 สโตรโบสโคป 318
  9.13 หลักการรวมกันของคลื่น 323
  9.14 อัมปริจูดของคลื่นลัพท์ 327
  9.15 สมบัติของคลื่น 328
  9.16 การสะท้อนของคลื่น 328
  9.17 การหักเหของคลื่น 338
  9.18 การแทรกสอดของคลื่น 345
  9.19 คลื่นนิ่ง 356
  9.20 หลักของฮอยเกนส์ 363
  9.21 การเลี้ยวเบนของคลื่น 364
  9.22 การกระเจิงของคลื่น 368
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 371
  แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 9 382
  แบบทดสอบบทที่ 9 396
  แนวคิดแบบทดสอบบทที่ 9 412
  แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 9 ในแบบเรียน 425
  บรรณานุกรม 432

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636921

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์