เล่มที่ 7 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ โดย อ.สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ความนิยมของผู้ชม: / 441
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 เมทริกซ์ 1-13
  1.1 เมทริกซ์คืออะไร 1
  1.2 เมทริกซ์ที่มีลักษณะพิเศษ 2
  1.3 พีชคณิตของเมทริกซ์ และสมบัติของเมทริกซ์ 3
  1.4 การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 6
  1.5 ทฤษฎีบทอื่นๆ เกี่ยวกับเมทริกซ์ 8
  1.6 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ขนาด 2x2 10
2 ดีเทอร์มิแนนต์ 15-25
  2.1 ดีเทอร์มิแนนต์ 15
  2.2 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่มีขนาดมากกว่า 3x3 17
  2.3 สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ 20
  2.4 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ที่มีขนาดมากกว่า 3x3 23
3 การประยุกต์ของเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ 27-38
  3.1 การดำเนินการตามแถว (Row operation) 27
  3.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร 29
  3.3 การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์โดยใช้การดำเนินการตามแถว 36
  บรรณานุกรม 39

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61567293

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์