วัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ โดย ผศ. ศุภสโรช หมื่อนสิทธิ์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
  

สารบัญ

บทที่

หน้าที่
1 แผนภาพสมดุล  
  1.1 เฟสและแผนภาพสมดุล 1
  1.2 แผนภาพสมดุลของระบบสารเดี่ยว 1
  1.3 กฎของกิบส์ 4
  1.4 แผนภาพสมดุลของระบบทวิภาค 4
  1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนภาพสมดุลและกราฟการเย็นตัว 6
  1.6 ปริมาณสัมพัทธ์ของเฟส 8
  1.7 ปฏิกิริยาเฟสของระบบทวิภาค 12
  1.8 แผนภาพไตรภาค 25
2 วัสดุแม่เหล็ก  
  2.1 สนามแม่เหล็กและพารามิเตอร์ทางแม่เหล็ก 28
2.2 ชนิดของสภาวะแม่เหล็ก 33
  2.3 โดเมนเฟร์โรแมกเนติก 43
  2.4 พลังงานของโดเมนแม่เหล็ก 45
  2.5 วงฮิสเทอรีซีสของวัสดุเฟร์โรแมกเนติก 48
  2.6 เฟร์ไรต์ 51
3 สมบัติเชิงแสง  
  3.1 แสงและสเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า 52
  3.2 การหักเหของแสง 54
  3.3 การดูดกลืน การส่งผ่านและการสะท้อนของแสง 57
  3.4 การเปล่งแสง 62
  3.5 เลเซอร์ 64
  3.6 เส้นใยนำแสง 72
4 วัสดุตัวนำยวดยิ่ง  
  4.1 สภาพนำยิ่งยวด 76
  4.2 สภาพนำไฟฟ้า 79
  4.3 ความจุความร้อน 82
  4.4 สมบัติแม่เหล็ก 82
  4.5 ตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง 88
5 วัสดุประกอบ  
  5.1 ความหมายและประเภทของวัสดุประกอบ 104
  5.2 มอดุลัสยืดหยุ่นของพลาสติกเสริมกำลัง 113
  5.3 คอนกรีต 121
  5.4 แอสฟัลต์ 126
  5.5 ไม้ 127
  5.6 วัสดุประกอบที่มีเมทริกซ์โลหะ 134
  5.7 วัสดุประกอบที่มีเมทริกซ์เซรามิกส์ 137
  5.8 เซอร์เมต 140
  5.9 วัสดุประกอบโครงสร้างแบบแซนด์วิช 140
6 เซรามิกส์ใหม่  
  6.1 อิเล็กโตรเซรามิกส์ 142
  6.2 ไบโอเซรามิกส์ 155
  6.3 เซรามิกส์ทางวิศวกรรม 168
7 วัสดุพอลีเมอร์  
  7.1 ประเภทของวัสดุพอลีเมอร์ 178
  7.2 เทอร์โมพลาสติก 178
  7.3 เทอร์โมเซตพลาสติก 188
  7.4 อิลาสโตเมอร์ 189
  7.5 การผิดรูปและความแข็งแรงของพลาสติก 192
  7.6 ครีพและการแตกหักของวัสดุพอลีเมอร์ 195 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46637000

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์