คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 5 ค 015 ร.ศ. กมล เอกไทยเจริญ
ความนิยมของผู้ชม: / 192
แย่มากดีมาก 
  

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 ลำดับและอนุกรม  
  1.1 ลำดับ 3
    แบบฝึกหัด 1.1 8
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 10
  1.2 ลำดับเลขคณิต 11
    แบบฝึกหัด 1.2 19
  1.3 ลำดับเรขาคณิต 23
    แบบฝึกหัด 1.3 35
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 37
  1.4 ลำดับฮาร์มอนิก 40
    แบบฝึกหัด 1.4 49
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.4 50
  1.5 ลิมิตของลำดับ 54
    แบบฝึกหัด 1.5 61
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.5 62
  1.6 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 65
    แบบฝึกหัด 1.6 87
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.6 90
  1.7 อนุกรม 95
    แบบฝึกหัด 1.7 112
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.7 114
  1.8 ผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรม 117
    แบบฝึกหัด 1.8 124
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.8 125
  1.9 อนุกรมเลขคณิต 128
    แบบฝึกหัด 1.9 135
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.9 136
  1.10 อนุกรมเรขาคณิต 140
    แบบฝึกหัด 1.10 153
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.10 154
  1.11 ผลบวกของอนุกรมอนันต์ 160
    1.11.1 ลำดับผลบวกย่อยของอนุกรม 160
    1.11.2 ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต 167
    1.11.3 ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต 167
    1.11.4 อนุกรมผสมระหว่างอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 180
    แบบฝึกหัด 1.11 185
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.11 188
  1.12 เนื้อหาพิเศษ 195
    1.12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับและอนุกรม 195
    1.12.2 อนุกรมพี 197
    1.12.3 การทดสอบอัตราส่วน 198
    1.12.4 อนุกรมสลับ 200
    แบบฝึกหัด 1.12 203
    เฉลยแบบฝึกหัด 1.12 204
 

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

207
  เฉลยแบบทดสอบประจำบทที่ 1 216
2   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  
  2.1 ลิมิตของฟังก์ชัน 219
    2.1.1 ลิมิตด้านเดียว 219
    2.1.2 ลิมิตสองด้าน 227
    แบบฝึกหัด 2.1 235
    เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 237
  2.2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 241
    แบบฝึกหัด 2.2 260
    เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 262
  2.3 ลิมิตอนันต์ 266
    แบบฝึกหัด 2.3 274
    เฉลยแบบฝึกหัด 2.3 275
  2.4 ลิมิตที่อนันต์ 279
    แบบฝึกหัด 2.4 291
    เฉลยแบบฝึกหัด 2.4 291
  2.5 ความต่อเนื่อง 292
    2.5.1 ฟังก์ชันต่อเนื่อง 292
    2.5.2 ฟังก์ชันต่อเนื่องด้านเดียว 302
    2.5.3 ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง 304
    แบบฝึกหัด 2.5 314
    เฉลยแบบฝึกหัด 2.5 316
 

แบบทดสอบประจำบทที่ 2

323
  เฉลยแบบทดสอบประจำบทที่ 2 326
3   อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  
  3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 329
    แบบฝึกหัด 3.1 338
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.1 338
  3.2 อัตราการเปลี่ยนแปลง 341
    แบบฝึกหัด 3.2 352
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 354
  3.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 363
    แบบฝึกหัด 3.3 375
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.3 376
  3.4 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร 380
    แบบฝึกหัด 3.4 398
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.4 400
  3.5 ความชันของเส้นโค้ง 403
    แบบฝึกหัด 3.5 411
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.5 412
  3.6 การหาอนุพันธ์โดยปริยาย 415
    แบบฝึกหัด 3.6 420
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.6 420
  3.7 อนุพันธ์อันดับสูง 424
    แบบฝึกหัด 3.7 429
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.7 430
  3.8 ฟังก์ชันเพิ่ม  ฟังก์ชันลด เว้าขึ้นและเว้าลง 434
    3.8.1 ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด 434
    3.8.2 เว้าขึ้นและเว้าลง 441
    แบบฝึกหัด 3.8 447
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.8 447
  3.9 ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ 451
    แบบฝึกหัด 3.9 465
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.9 466
  3.10 ค่าสูงสุดสัมบูรณ์และค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ 471
    แบบฝึกหัด 3.10 476
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.10 477
  3.11 โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด 479
    แบบฝึกหัด 3.11 491
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.11 492
  3.12 ความเร็วและความเร่ง 495
    แบบฝึกหัด 3.12 504
    เฉลยแบบฝึกหัด 3.12 505
 

แบบทดสอบประจำบทที่ 3

509
  เฉลยแบบทดสอบประจำบทที่ 3 512

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636361

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์