ฟิสิกส์กลศาสตร์ โดย อ.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
ความนิยมของผู้ชม: / 30
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
0 บทนำ 9
  0.1 วิทยาศาสตร์ 9
  0.2 ฟิสิกส์คืออะไร 9
  0.3 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วยการวัด 10
  0.4 การประมาณค่าและระดับขนาด 14
  0.5 ความไม่แน่นอนของการวัด 16
  0.6 การบันทึกผลการวัด 16
  0.7 เลขนัยสำคัญ 17
  0.8 การบันทึกผลการคำนวณ 19
  0.9 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 20
  0.10 การรวมเวกเตอร์ 22
  0.11 ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ 3 เวกเตอร์กับมุม 36
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2523-2529 37
  แบบทดสอบบทที่ 0 38
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 0 44
1 การเคลื่อนที่ 55
  1.1 การบอกตำแหน่งของวัตถุ 55
  1.2 การขจัด 56
  1.3 อัตราเร็ว 58
  1.4 ความเร็ว 58
 

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2523-2529

68
  1.5 ความเร่ง 70
  1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟ v-t , s-t และ a-t 72
  1.7 การคำนวณจากกราฟ 77
 

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2522-2529

86
  1.8 ความเร็วสัมพัทธ์ 90
  1.9 การคำนวณปริมาณต่างๆ  ของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ โดยใช้สูตร 97
  1.10 เงื่อนไขต่างๆ ของการเคลื่อนที่ภายใต้แรงดึงดูดของโลก 98
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2523-2529 126
  แบบทดสอบบทที่ 1 130
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 1 136
2 มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ 153
  2.1 มวล 153
  2.2 แรง 153
  2.3 ชนิดของแรง 154
  2.4 การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 155
  2.5 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน 157
  2.6 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 158
  2.7 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 160
  2.8 น้ำหนัก 163
  2.9 แรงเสียดทาน 163
  2.10 การคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้กฎของนิวตัน 168
  2.11 การคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร่งไม่เท่ากัน 208
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2518-2529 218
  แบบทดสอบบทที่ 2 235
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 2 242
3 สภาพสมดุล 265
  3.1 ความหมายของสมดุล 265
  3.2 เงื่อนไขข้อที่ 1 ของสภาพสมดุล 265
  3.3 ตัวอย่างการคำนวณสมดุลโดยใช้เงื่อนไขข้อที่ 1 267
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2518-2529 294
  3.4 โมเมนต์หรือทอร์กของแรง 303
  3.5 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 306
  3.6 เงื่อนไขข้อที่ 2 ของสภาพสมดุล 307
  3.7 ตำแหน่งของจุดหมุน 307
  3.8 ตัวอย่างการคำนวณสมดุล 308
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2519-2529 319
  3.9 จุดศูนย์กลางมวล 324
  3.10 จุดศูนย์ถ่วง 326
  3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง 327
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2519-2529 332
  แบบทดสอบบทที่ 3 335
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 3 339
4 การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 353
  4.1 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 353
 

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2522-2530

378
  4.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลม 381
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2522-2530 393
  4.3 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 401
  4.4 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 403
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2522-2530 407
  แบบทดสอบบทที่ 4 410
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 4 413
5 งานและพลังงาน 421
  5.1 งาน 421
  5.2 กำลัง 422
  5.3 พลังงาน 427
  5.4 กฎทรงพลังงาน 429
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2522-2530 452
  แบบทดสอบบทที่ 5 468
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 5 472
6 โมเมนตัม 481
  6.1 การดลและแรงดล 481
  6.2 กฎการทรงโมเมนตัม 488
  6.3 การชนกัน 489
  6.4 จุดศูนย์กลางมวล 491
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2522-2530 509
  แบบทดสอบบทที่ 6 525
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 6 528

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46631742

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์