กลศาสตร์ Mechanics 1 โดย อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

1  บทนำ
 

เนื่อเรื่อง

หน้า

1-1

ฟิสิกส์คืออะไร 3
1-2 การวัด 4
1-3 ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ 5
1-4 ระบบหน่วยวัด 6
1-5 เลขนัยสำคัญ 7
1-6 ระดับขนาด 11
1-7 การบันทึกตัวเลขที่เหมาะสม 13
1-8 กฎการคำนวณตัวเลขที่มีความคลาดเคลื่อน 14
1-9 การเปลี่ยนหน่ยและเอกลักษณ์ของมิติ 17
1-10 หลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการไปด้วยกันของมิติในสมการ 18
1-11 ความคิดพื้นฐานรวบยอด 22
  โปรแกรมทบทวนบทที่ 1 29
  ชุดทดสอบบทที่ 1 39
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 44
2  การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ
2-1 กลศาสตร์ 49
2-2 จลศาสตร์ของอนุภาค 50
2-3 การบอกตำแหน่งปัญหาที่ต้องพบในการอธิบายเรื่องการเคลื่อนที่ 51
2-4 การกระจัด 51
2-5 เวกเตอร์และสเกลาร์ 52
2-6 ปริมาณเวกเตอร์ 53
2-7 การบวกลบเวกเตอร์ 54
2-8 การคูณเวกเตอร์ 64
2-9 อัตราเร็วและความเร็ว 67
2-10 อัตราเร็วและความเร็วความเข้าใจที่สับสน 68
2-11 ข้อตกลงในการบอกความเร็ว 69
2-12 ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วที่ขณะใดขณะหนึ่ง 70
2-13 การเขียนกราฟระหว่างระยะทางกับเวลาและการกระจัดกับเวลา 73
2-14 การบอกค่าความเร็วเฉลี่ยและความเร็วที่ขณะใดขณะหนึ่งจากกราฟ 74
2-15 ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งที่ขณะใดขณะหนึ่ง 76
2-16 การบอกค่าความเร่งเฉลี่ยและความเร่งที่ขณะใดขณะหนึ่งจากกราฟ 78
2-17 ได้อะไรบ้างถ้าเริ่มต้นจากกราฟระหว่างความเร่งกับเวลา 79
2-18 สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง a , s , v และ t 87
2-19 การนำสมการการเคลื่อนที่มาใช้งาน 88
2-20 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างเป็นอิสระเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 90
  โปรแกรมทบทวนบทที่ 2 105
  ชุดทดสอบบทที่ 2 119
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 125
3  แรงและการเคลื่อนที่
3-1 กลศาสตร์ดั้งเดิม 149
3-2 แรงและการเคลื่อนที่ 150
3-3 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 152
3-4 แรงและความเร่ง 155
3-5 กฎข้อที่สองของนิวตัน 158
3-6 ค่าคงที่ของการแปรผัน 160
3-7 กฎข้อที่สามของนิวตัน 163
3-8 น้ำหนักและมวล 168
3-9 การวัดแรงทางสถิตยศาสตร์ 170
3-10 สภาพไร้น้ำหนัก 171
3-11 แรงเสียดทาน 173
3-12 มุมแห่งความเสียดทาน 180
3-13 มุมยกขึ้นของพื้นเอียงกับค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 181
3-14 รูปอิสระ 182
3-15 การนำกฎของนิวตันมาใช้งาน 184
3-16 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 218
  โปรแกรมทบทวนบทที่ 3 231
  ชุดทดสอบบทที่ 3 246
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 253
4  สภาวะสมดุล
4-1 สภาวะสมดุล 271
4-2 ตัวอย่างการคำนวณโจทย์เกี่ยวกับสภาวะสมดุลตามเงื่อนไขข้อที่ 1 275
4-3 โมเมนต์ของแรง 286
4-4 เงื่อนไขข้อที่สองของสมดุล 287
4-5 แรงลัพธ์ของแรงขนาน 299
4-6 จุดศูนย์กลางมวล 301
4-7 จุดศูนย์กลางความถ่วง 304
4-8 แรงคู่ควบ 308
4-9 การไถลและการล้ม 309
  โปรแกรมทบทวนบทที่ 4 315
  ชุดทดสอบบทที่ 4 329
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 337

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636804

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์