หน้าแรก arrow ติดต่อเรา arrow Plastic Wrap
หน้าแรกลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หน้าแรก
ลิงค์น่าสนใจ
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมชม
ศัทพ์เคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 2409579 คน
ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Plastic Wrap PDF พิมพ์

ชื่อเรียกอื่น Cling-film (ประเทศอังกฤษ), Cling wrap (ประเทศออสเตรเรีย และ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 
รูปจาก www.packaging-b2b.com/b2b/packaging_boxes

 
    Plastic Wrap เป็นพลาสติกที่มีลักษณะบาง ใส เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง และ สามารถ Cling หรือเกาะติดกับขอบภาชนะได้ดี ทำให้ Plastic Wrap มีชื่อเรียกอื่นในต่างประเทศว่า Cling-film หรือ Cling wrap นอกจากคุณสมบัติดังกล่าว Plastic Wrap ยังสามารถป้องกันการผ่านเข้าออกของโมเลกุลของสารที่อยู่ในสภาวะก๊าซ โดยเฉพาะโมเลกุลของออกซิเจน สารหอมระเหย และกลิ่น  ทำให้พลาสติกชนิดนี้สามารถรักษากลิ่นของอาหารไว้ได้ดี และสามารถป้องกันไม่ให้โมเลกุลของออกซิเจนเข้าไปทำปฎิกิริยากับอาหาร ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันการเน่าเสียของอาหารและสามารถที่ช่วยถนอมและรักษาความสดใหม่ของอาหารได้ในระดับหนึ่ง นอกจากความสามารถดังกล่าว ราคาของ Plastic Wrap ที่มีใช้ในปัจจุบันค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับภาชนะบรรจุอาหารชนิดอื่น และเมื่อเปรียบเปรียบเทียบกับภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การใช้ Plastic Wrap จะให้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะสวยงามและน่ารับประทานกว่าภาชนะโฟ ทำให้ในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกชนิดนี้อย่างแพร่หลาย ทั้งในลักษณะที่ใช้ขึงปิดปากภาชนะแทนฝา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละออง แมลงและเชื้อโรค หรือ ใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ให้ดูสดใหม่ได้นานขึ้น อย่างที่เพบเห็นกันมากในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ใช้ห่อหุ้มอาหารที่ใส่ในถาดโฟมเพื่อให้ดูน่ารับประทาน


 

รูปจาก http://www.saranbrands.com/

Plastic Wrap แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ไม่ใช้กับอาหาร (Non-food grade plastic wrap)  และ ชนิดที่ใช้กับอาหาร (food grade plastic wrap)  
Plastic Wrap ชนิดที่ไม่ใช้กับอาหาร (Non-food grade plastic wrap) เป็น พลาสติกที่มีสาร PVC (polyvinyl chloride) เป็นส่วนประกอบหลัก (PVC-based plastic wrap) พลาสติกชนิดนี้จะติดไฟยาก Cling ได้ดี และสามารถป้องกันการผ่านเข้าออกของโมเลกุลของสารที่อยู่ในสภาวะก๊าซได้ดีกว่าอื่น แต่พลาสติกชนิด PVC และมอโนเมอร์ สลายตัวยาก  และ recycle ได้ยาก เมื่อนำไปเผาพลาสติกชนิดนี้จะเกิดแก๊ส carbon dioxide (CO2 gas), carbon monoxide (CO gas) และ hydrogen chloride (HCl gas) โดยแก๊สเหล่านี้เมื่อรวมตัวกับความชื้นในอากาศจะได้สารละลายกรดที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน  ทำให้ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากปัญหากับสิ่งแวดล้อม สาร plasticizer ที่ใส่ลงในพลาสติกชนิด PVC เพื่อให้ได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติตามต้องการ สามารถละลายออกจากตัวพลาสติกได้ ทำให้เมื่อใช้ Plastic Wrap ชนิด PVC ห่อหุ้มอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนยแข็ง เนื้อสัตว์ติดมัน เค็กหน้าครีม เป็นต้น สาร plasticizer  ซึ่งได้แก่ dibutyl phthalate (DBP) bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) และ DIDP จะถูกปลดปล่อยลงสู่อาหารที่สัมผัส สารก่อพลาสติกเหล่านี้ เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดพิษต่อร่างกาย ทำให้เกิดมะเร็งในหลายระบบ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกชนิดนี้ห่อหุ้มอาหารที่มีไขมันสูงโดยตรง
Plastic Wrap ชนิดที่ใช้กับอาหาร (Food grade plastic wrap) มีสองชนิด คือ พลาสติกชนิดที่ใช้สาร PVDC (polyvinyldiene chloride) เป็นส่วนประกอบหลัก และ พลาสติกชนิดที่ใช้สาร LDPE (low density polyethylene) เป็นส่วนประกอบหลัก
พลาสติกชนิดที่ใช้สาร PVDC (polyvinylidene chloride) เป็นส่วนประกอบหลัก เช่นใน Saran WrapTM เป็นต้น พลาสติกชนิดนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า PVC ไม่มีสาร plasticizer ประเภท phthalate ทำให้ไม่มีการปลดปล่อย สารประเภท phthalate ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคลงสู่อาหาร มีความสามารถในการป้องกันการผ่านเข้าออกของโมเลกุลของสารที่อยู่ในสภาวะก๊าซได้ดีเช่นเดียวกับพลาสติกชนิด PVC แต่มีความสามารถในการ Cling ค่อนข้างต่ำ
พลาสติกชนิดที่ใช้สาร LDPE (low density polyethylene) เป็นส่วนประกอบหลัก เช่นใน Saran Premium WrapTM  Glade WrapTM และ Handi-wrapTM เป็นต้น พลาสติกชนิดนี้มีความสามารถในการ Cling  ความเหนียวทนทาน และ ความสามารถในการรักษากลิ่น รส ของอาหาร และป้องกันโมเลกุลของออกซิเจนการผ่านเข้าสู่อาหาร ได้ไม่ดีเท่าพลาสติกชนิด PVC และ PVDC ทำให้ความสามารถในการรักษาความสดใหม่ของอาหารของพลาสติกชนิดนี้ ไม่ดีเท่ากับพลาสติกชนิด PVC และ PVDC แต่ข้อดีของพลาสติกชนิดนี้ คือ มีราคาถูกกว่าและไม่ปลดปล่อยสารที่เป็นพิษสู่อาหาร

 
รูปจาก http://www.saranbrands.com
รูปจาก http://www.glad.com/plasticwrap/clingwrap.php

 
ข้อควรระวังในการใช้ Plastic Wrap:
1.  ควรเลือกใช้ชนิดของ Plastic Wrap ให้เหมาะสม เช่น ถ้าต้องการใช้ห่อหุ้มอาหารก็ควรเลือกใช้ Plastic Wrap ชนิดที่ใช้กับอาหาร โดยดูจากที่ระบุไว้บนฉลาก หรือ ถ้าต้องการใช้ Plastic Wrap กับเตาไมโครเวฟ ก็ควรเลือกชนิดที่ระบุว่า ใช้ได้กับเตาไมโครเวฟ หรือ ถ้าต้องการใช้ Plastic Wrap กับอาหารแช่แข็งควรใช้ Plastic Wrap ชนิด freeze-tite ซึ่งคงตัวดี เมื่ออยู่ในตู้แช่แข็ง
รูปจาก http://www.kingarthurflour.com/shop/items/freeze-tite-plastic-wrap

 
2.  สามารถใช้ Plastic Wrap ชนิดที่มีสาร PVC เป็นส่วนประกอบหลัก ในการห่อหุ้มอาหารประเภทผัก ผลไม้ หรือ อาหารที่ไม่มีไขมันได้ หรือ ถ้าจะใช้ Plastic Wrap ชนิดนี้กับอาหารที่มีไขมัน ควรใช้ Plastic Wrap ร่วมกับภาชนะที่มีก้นลึกและบรรจุอาหารให้ต่ำกว่าปากภาชนะประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกสัมผัสกับอาหารโดยตรง
รูปจาก http://www.polywellcn.com/en/por111.jpg

 
3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Plastic Wrap ห่อหุ้มอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนยแข็ง เนื้อสัตว์ติดมัน เค็กที่มีหน้าครีมหรือช๊อคโคเลต อาหารทอด ถ้าจำเป็นก็ควรเลือกใช้ชนิดที่ใช้กับอาหาร (food grade)
4. สามารถใช้ Plastic Wrap ในการอุ่น หรือทำอาหารในเตาไมโครเวฟ  แต่ต้องระวังไม่ให้พลาสติกสัมผัสกับอาหาร เพราะจะทำให้สารที่ใช้ทำพลาสติกรวมถึงสารก่อพลาสติกลงไปปนเปื้อนในอาหารได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรใช้ Plastic Wrap ปิดฝาภาชนะ หรือ ห่อหุ้มอาหารเหลวที่จะนำไปอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟที่ความร้อนสูง เพราะความร้อนสูงสามารถทำให้พลาสติกหลอมละลายได้ และไอน้ำที่เกิดจากการอุ่นอาหาร จะชะเอาสารที่ใช้ทำพลาสติกรวมถึงสารก่อพลาสติกที่ออกมาจากพลาสติกลงสู่อาหาร
5. ไม่ควรใช้ Plastic Wrap ในการอุ่น หรือทำอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงมาก จนอาจทำให้พลาสติกละลาย เช่น ในเตาอบ หม้อแกง กระทะ หรือ cooker hobs เป็นต้น และยิ่งถ้าในการทำอาหารนั้น มีไอน้ำ หรือ ไอน้ำมันเกิดขึ้น ยิ่งต้องระวัง เพราะทั้งไอน้ำและไอน้ำมันจะช่วยชะเอาสารที่ใช้ทำพลาสติกและสารก่อพลาสติกลงสู่อาหารได้ ทั้งๆที่พลาสติกเองไม่ได้สัมผัสอาหารโดยตรง