หน้าแรก arrow arrow สารฆ่าหนู
หน้าแรกลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หน้าแรก
ลิงค์น่าสนใจ
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมชม
ศัทพ์เคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 2408889 คน
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สารฆ่าหนู PDF พิมพ์

          หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก  ถูกจัดอยู่ในอันดับRodentia ซึ่งมาจากภาษาละติน  คำว่า “ Rodere ” มีความหมายว่า “ to graw ” หรือ แทะ    ดังนั้นจึงจัดหนูเป็นสัตว์ฟันแทะ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อปัญหากับมนุษย์โดยเป็นรังโรคและพาหะนำโรคสำคัญหลาย ชนิด  เช่น  กาฬโรค  โรคฉี่หนู ( Leptospirosis )   เป็นต้น

      การป้องกันและกำจัดหนูมีหลายแนวทางด้วยกัน  หนึ่งในนั้นคือ  การใช้เคมี        สารเคมีที่ใช้ควบคุมหนูหรือเรียกว่า   ( Rodenticides )  จัดวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535   ดังนั้นในการใช้งานจึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

สารฆ่าหนู ( Rodenticides ) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ คือ

     
สารฆ่าหนูกลุ่มออกฤทธิ์เร็ว เช่น


      - Sodium  Fluoroacetate
      - Zinc  Phosphide ( Zn3P2 )
      - Thallium  Sulphate
      - Alpha  naphthyl  Thiourea ( A N T U )

     
สารฆ่าหนูกลุ่มออกฤทธิ์ช้า


      - Warfarin
      - Coumatetralyl

Zinc Phosphide

สูตรเคมี :  Zn3P2

กลไกการออกฤทธิ์


      เมื่อเข้าสู่ร่างกาย Zinc  phosphide จะทำปฏิกิริยากับน้ำและกรด HCl ในกระเพาะอาหาร  เกิดเป็นก๊าซฟอสฟีน ( Phosphine  gas , PH3 ) ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการพิษ   โดยทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงในทางเดินอาหารและเป็นพิษต่อเซลล์ ของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย

การเกิดพิษ

      - ค่าความเป็นพิษ Oral  rat  LD 50 เท่ากับ 40 mg/kg
      - ขนาดที่ทำให้ตาย ในผู้ใหญ่ เท่ากับ 1 mg/kg
อาการและอาการแสดงจะพบได้เร็วหลังจากได้รับสารพิษนี้  ที่เด่น คือ ระบบทางเดินอาหาร
      - ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้  อาเจียนมาก  ปวดท้อง  อุจจาระร่วง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด : หัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอ  รายที่ได้รับพิษรุนแรงอาจช็อค  หัวใจหยุดเต้นและตายภายใน 24 – 48 ชั่วโมง
      - ระบบการหายใจ : หายใจหอบ  ลมหายใจมีกลิ่นกระเทียม ( garlic  odor )
      -ระบบประสาท : รายที่มีอาการรุนแรง  จะหมดสติและชัก

ประโยชน์

      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา 

      - ป้องกันการดูดซึม : โดยการล้างท้อง
      - การรักษาแบบปรับประคอง : เป็นการรักษาหลักของสารพิษนี้  ได้แก่  การให้น้ำและเกลือแร่ที่จำเป็น  การรักษาอาการคลื่นไส้  อาเจียน  การรักษาประคับประคองในกรณีที่มี renal , liver, pulmonary และ cardiac  toxicity

ข้อควรระวัง

      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      Arrex® , Commando® , Denkarin  Grain® , Phosvin ®

Thallium Sulphate

สูตรเคมี :  Tl2SO4

กลไกการออกฤทธิ์

      Thallium  ทำปฏิกิริยากับ Sulfhydryl  group ( -SH group ) ที่ไมโตคอนเดรีย  ซึ่งรบกวนต่อกระบวนการ oxidative  phosphorylation

การเกิดพิษ


      - ขนาดที่ทำให้ตาย ในสัตว์  เท่ากับ  10 – 20 mg/kg
      - ขนาดที่ทำให้เกิดพิษในผู้ใหญ่  เท่ากับ  12 – 15  mg/kg
      - ขนาดที่ทำให้เกิดพิษในเด็ก  เท่ากับ  8 mg/kg

       ในรายที่ได้รับพิษเข้าไปจำนวนมาก  อาการพิษจะปรากฏภายใน 12 – 24 ชั่วโมง  ส่วนรายที่ได้รับพิษวันละเล็กวันละน้อย   อาการผิดปรกติจะสังเกตได้เมื่อภายหลังหลายสัปดาห์
      - ระบบทางเดินอาหาร : ปวดท้องจนดิ้น ( Colicky  pain ) เป็นพักๆ  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเดิน  อาจมีอุจจาระเป็นเลือด  เยื่อบุช่องปากอักเสบ  น้ำลายออกมากและเหงือกซีด
      - ระบบประสาท : ชาตามปลายมือลายเท้า  ปวดขา  เคลื่อนไหวสะเปะสะปะ  สั่น  หนังตาตก  ประสาทตาอักเสบ  อัมพาตที่ใบหน้า  ชัก  หมดสติและตายภายใน 1-2 วัน
      - ผิวหนัง  ผม  ขน  : ผมจะค่อยๆร่วงจนหมดศีรษะ  สำหรับขนรวมทั้งคิ้วก็มีการร่วงเช่นกัน  ผิวหนังจะหนาขึ้นอาจมีจุดเลือดออก หรือพรายย้ำ

ประโยชน์

      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา

      - การรักษาแบบประคับประคอง : ระวังและรักษาภาวะชักและหมดสติ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการสูญเสียสารน้ำหรือเลือดจากระบบทางเดินอาหาร  รวมทั้งระวังภาวะพร่อง Potassium
      - การรักษาที่จำเพาะ : Prussian  blud ( ferric  ferrocyanide ) พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยเร่งการกำจัดสารออกจากร่างกาย  ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับสารพิษเข้าไปโดยวิธีใดก็ตาม  ขนาดที่ให้คือ 500 mg ทางปากทุก 12 ชั่วโมง  กรณีอาการรุนแรงสามารถเพิ่มขนาดได้ถึง 250 mg/kg/day  ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังได้รับ Thallium ใหม่ๆ สามารถให้ครั้งแรกได้ 3 g ทางปากทันที

ข้อควรระวัง


      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      Zelio®

Warfarin

สูตรโครงสร้างทางเคมี

                                                     


สูตรเคมี :  C19H16O4

กลไกการออกฤทธิ์

      ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคาระห์โปรทรอมบิน ซึ่งเป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด  เป็นผลให้เลือดไม่แข็งตัว  ร่วมกับฤทธิ์ต่อหลอดเลือด  เกิดการขยายตัวและมีเลือดคั่งทั่วไป  ที่หลอดเลือดฝอยมีความเปราะเพิ่มขึ้น  เป็นผลให้เลือดออกได้ง่ยตามอวัยวะภายใน ซึ่งสาเหตุของการตายในที่สุด

การเกิดพิษ

      - ค่าความเป็นพิษ Acute  Oral LD 50 ในหนูที่ได้รับติดต่อกัน 4-5 วัน เท่ากับ 1 mg/kg/day
      - ขนาดที่ทำให้ตายในมนุษย์  เท่ากับ 1-2  mg/kg/day ติดต่อกัน 5-6 วันเทียบเป็นปริมาณจะเท่ากับต้องกินวันละ 1 ปอนด์ ( ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด  มี warfarin อยู่ร้อยละ 0.025 , ใน 1 ปอนด์ มี warfarin 100 mg )

       การกินสารพิษชนิดนี้ทั้งโดยการจงใจกินเพื่อฆ่าตัวตาย หรืออุบัติเหตุ  ถ้าผู้ป่วยได้รับเพียงครั้งเดียวจะไม่เป็นอันตราย  ยกเว้นในรายที่ได้รับเข้าไปจำนวนมากหรือได้รับสารพิษติดต่อกันหลายวัน
       สำหรับอาการพิษ  จะมีอาการอ่อนเพลีย  ผิวหนังซีด  เลือดออกได้ผิวหนัง  เลือดกำเดาออก  อาจมีเลือดปนในปัสสาวะและอุจจาระ  หลอดเลือดในสมองแตก อาการดังกล่าวจะพบได้ใน 3-4 วัน

ประโยชน์

      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา

      - ป้องกันการดูดซึม : ทำได้โดยการล้างท้อง หรือ การทำให้อาเจียน รวมทั้งการให้ Activated  Charcoal
      - การรักษาแบบประคับประคอง : ให้สารน้ำหรือเลือดทดแทนในกรณีที่มีเลือดออกจำนวนมาก  หลีกเลี่ยงการให้ยา หรือ สารที่ทำให้เกิดเลือดออกได้ง่าย  รวมทั้งยาหรือสารที่มีอันตรปฏิกิริยา( drug  interaction ) กับ warfarin
      - ยาแก้พิษ : ให้ Vitamin K1 ( phytonadione ) ขนาด 10 mg ทางหลอดเลือดดำ และให้ซ้ำทุก 6 ชั่วโมง จนกระทั่งค่า Prothrombin  time เป็นปกติ  ในกรณีที่เลือดออกมากอาจต้องให้ Fresh  frozen  plasma ร่วมด้วย เพื่อแก้ไขภาวะ coagulopathy

ข้อควรระวัง

      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา     

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      ARS®

Coumatetralyl

สูตรโครงสร้างทางเคมี :

                                        


สูตรเคมี :
C19H16O3

กลไกการออกฤทธิ์

      ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคาระห์โปรทรอมบิน ซึ่งเป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด  เป็นผลให้เลือดไม่แข็งตัว  ร่วมกับฤทธิ์ต่อหลอดเลือด  เกิดการขยายตัวและมีเลือดคั่งทั่วไป  ที่หลอดเลือดฝอยมีความเปราะเพิ่มขึ้น  เป็นผลให้เลือดออกได้ง่ยตามอวัยวะภายใน ซึ่งสาเหตุของการตายในที่สุด

การเกิดพิษ

      - ค่าความเป็นพิษ Oral   rat  LD 50 เท่ากับ 16.5 mg/kg
      - ค่าความเป็นพิษ Dermal  rat  LD 50 เท่ากับ 25-30 mg/kg

       การกินสารพิษชนิดนี้ทั้งโดยการจงใจกินเพื่อฆ่าตัวตาย หรืออุบัติเหตุ  ถ้าผู้ป่วยได้รับเพียงครั้งเดียวจะไม่เป็นอันตราย ยกเว้นในรายที่ได้รับเข้าไปจำนวนมากหรือได้รับสารพิษติดต่อกันหลายวัน
       สำหรับอาการพิษ  จะมีอาการอ่อนเพลีย  ผิวหนังซีด  เลือดออกได้ผิวหนัง  เลือดกำเดาออก  อาจมีเลือดปนในปัสสาวะและอุจจาระ  หลอดเลือดในสมองแตก    
              
ประโยชน์


      ใช้กำจัดหนู

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      - ดื่มน้ำสะอาดมากๆ
      - พยายามทำให้อาเจียนออกมา
      - นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเอาฉลากและขวดยาไปให้แพทย์ดูด้วย

การรักษา

      - ป้องกันการดูดซึม : ทำได้โดยการล้างท้อง หรือ การทำให้อาเจียน รวมทั้งการให้ Activated  Charcoal
      - การรักษาแบบประคับประคอง : ให้สารน้ำหรือเลือดทดแทนในกรณีที่มีเลือดออกจำนวนมาก  หลีกเลี่ยงการให้ยา หรือ สารที่ทำให้เกิดเลือดออกได้ง่าย 
      - ยาแก้พิษ : ให้ Vitamin K1 ( phytonadione )

 ข้อควรระวัง

      - ก่อนใช้ให้ศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดจากฉลาก
      - อย่าใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง  ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
      - การวางเหยื่อ  ให้วางในที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าถึงได้  และอย่าวางเหยื่อในบริเวณที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร
      - ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์นั้น  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่

การเก็บรักษา

      - ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  ปราศจากแสงแดด
      - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก   อาหาร และ สัตว์เลี้ยง

ชื่อการค้า

      Racumin®