หน้าแรก arrow arrow ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
หน้าแรกลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หน้าแรก
ลิงค์น่าสนใจ
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมชม
ศัทพ์เคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 2507361 คน
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว PDF พิมพ์
ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว

ภาวะสมดุล คือ ภาวะที่ความดันของไอเหนือของเหลวมีค่าคงที่ หรือภาวะที่จำนวนโมเลกุล ของไอเหนือของเหลวมีค่าคงที่
ความดันไอ คือ ความดันไอเหนือของเหลว ณ ภาวะสมดุล
ความดันไอของของเหลวแต่ละชนิด มีค่าเฉพาะตัวค่าหนึ่งที่อุณหภูมิหนึ่ง และถ้าอุณหภูมิเพิ่ม ความดันไอจะเพิ่มด้วย
จุดเดือด คือ อุณหภูมิขณะที่ของเหลวเดือด โดยความดันไอของของเหลวที่จุดเดือดจะเท่ากับ ความดันบรรยากาศขณะนั้น
ของเหลว การระเหย ความดันไอ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
จุดเดือดต่ำ เร็ว สูง น้อย น้อย
จุดเดือดสูง ช้า ต่ำ มาก มาก

ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97