หน้าแรก arrow arrow เทคนิคการระเหยของของเหลวหรือสารละลาย
หน้าแรกลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หน้าแรก
ลิงค์น่าสนใจ
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมชม
ศัทพ์เคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 2409589 คน
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เทคนิคการระเหยของของเหลวหรือสารละลาย PDF พิมพ์
 
การระเหยของเหลวหรือสารละลายก็เพื่อทำให้ตัวทำละลายระเหยออกไปในที่สุดตัวละลายก็จะตกผลึก จึงอาจกล่าวได้ว่าการระเหยเป็นการลดปริมาตรของของเหลวให้น้อยลงโดยการไล่สารที่ระเหยได้ง่ายกว่าออกไปจากสารละลาย เทคนิคการระเหยของเหลวหรือสารละลาย มีหลายวิธีจะขอกล่าวตามลำดับดังนี้

วิธีที่ 1 ทำดังนี้
1. เทของเหลวหรือสารละลายลงบนกระจกนาฬิกาแล้วบางบนปากปีกเกอร์ที่บรรจุน้ำอยู่
2. ต้มน้ำให้เดือด ความร้อนจากไอน้ำจะถ่ายเทไปทำให้ตัวทำละลายระเหยออกไปจากตัวละลาย

วิธีที่ 2 ทำดังนี้
ใช้ชามระเหยแทนกระจกนาฬิกาซึ่งมีเทคนิควิธีการเช่นเดียวกัน สำหรับชามระเหยที่ใช้นี้มีหลายขนาด และทำจากวัสดุแตกต่างกัน ผู้ทดลองจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาตรของสารละลายด้วย
การระเหยของเหลวโดยใช้ชามระเหยนี้นอกจากจะระเหยบนเครื่องอังน้ำแล้วอาจให้ความร้อนโดยตรงที่ชามระเหยก็ได้ โดยนำชามระเหยตั้งบนตะแกรงลวดและใช้ความร้อนจากตะเกียงบุนเสน
ข้อควรระวัง
1. ถ้าของเหลวที่นำมาระเหยนั้นเป็นสารติดไฟง่าย เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์ อีเทอร์ แอซีโตน ฯลฯ จะระเหยโดยใช้ความร้อนจากเปลวไฟโดยตรงไม่ได้ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การระเหยของเหลวที่มีลักษณะดังกล่าวควรระเหยด้วยเตาไฟฟ้า หรือถ้าเป็นของเหลวที่ระเหยได้ในอุณหภูมิธรรมดา เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์ ก็นำไปตั้งทิ้งไว้ในตู้ควันโดยไม่ต้องใช้ความร้อน
2. ถ้าไอของของเหลวหรือสารละลายที่ระเหยนั้นเป็นก๊าซพิษต้องทำในตู้ควัน
คัดลอกจาก :
หนังสือเทคนิคทางเคมี โดยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ สำนักพิมพ์ประกายพรึก 2538 หน้า 62-63