หน้าแรก arrow
หน้าแรกลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หน้าแรก
ลิงค์น่าสนใจ
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมชม
ศัทพ์เคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 1438622 คน
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
เคมีและการโยงใยกับสาขาอื่น 688
คราม 962
ครึ่งชีวิต 869
ครึ่งเซลล์ 640
ควอนตัม 771
ควอนตัมแม่เหล็ก 962
ความเข้มข้น 992
ความเข้มข้นโมลาร์ 1062
ความเข้มข้นโมแลล 843
ความจุความร้อน 817
ความดัน 624
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน 1164
ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 1615
ความถี่ 584
ความยาวคลื่น 990
ความยาวพันธะ 996
ความร้อน 550
ความร้อนจากการเกิด 557
ความร้อนจากการเผาไหม้ 587
ความร้อนปฏิกิริยา 614
ความร้อนมาตรฐานของก๊าซร้อน 568
ความร้อนมาตรฐานของการเกิด 476
ความร้อนมาตรฐานของการเผาไหม้ 559
ความร้อนสารละลาย 616
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี 1491
ความสามารถในการละลาย 978
ความหนาแน่น 1078
ความหนาแน่นอิเล็กตรอน 608
ค่าการแตกตัวเป็นไอออนเบส 646
ค่าคงที่ก๊าซ 685
ค่าคงที่การเกิด 585
ค่าคงที่การแตกตัวของกรด 1115
ค่าคงที่ของก๊าซ 884
ค่าคงที่ของพลังค์ 734
ค่าคงที่ความคงตัว 563
ค่าคงที่ผลคูณในการละลาย 760
ค่าคงที่ผลคูณไอออนของน้ำ 694
ค่าคงที่สมดุล 1452
ค่าคงที่สมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ 861
ค่าคงที่อัตรา 686
คาโทด 622
คาบ 612
คายความร้อน 688
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 832
คีโตน 856
คีม (Tong) 629
คู่กรด-เบส 1668
คูลอมบ์ 1032
คู่ไอออน 589
เคมี 720