Home arrow ข่าวสาร arrow พฤติกรรมของสัตว์
พฤติกรรมของสัตว์ PDF พิมพ์ อีเมล์

โดย  ครู บานเย็น ...จันทราฤทธิกุล

..การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิตนั้น อาจเกิดขึ้นทันทีทันใดหรืออาจเกิดขึ้นช้า ๆ ทำให้ชีวิตแสดงพฤติกรรม (behavior) ซึ่งเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการรักษาดุลยภาพของร่างกาย  คลิกครับ
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >