Home arrow ข่าวสาร arrow การเจาะเลือด
การเจาะเลือด PDF พิมพ์ อีเมล์

การเจาะเลือด

        1. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดฝอย (Capillary) เช่น การตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit= Hct) ,การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Capillary Blood Glucose = CBG) โดยเจาะที่ปลายนิ้วซึ่งควรเลือกเจาะจากปลายนิ้วกลาง หรือนิ้วนางเพราะใช้งานน้อยกว่านิ้วอื่น ๆ สำหรับเด็กเล็กและทารกจะเจาะเลือดจากส้นเท้า

        2. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ (Vein) เป็นการแทงเข็มเข้าไปในหลอดเลือดดำส่วนตื้นแล้วดูดเลือดเข้าในกระบอกฉีดยา นิยมเจาะจากบริเวณข้อพับแขน เช่น การตรวจนับเม็ดเลือด (complete blood count = CBC) การตรวจสอบหน้าที่ของตับ (liver function test = LFT) การตรวจอิเล็คโทรลัยต์

        3. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดง (Artery) เจาะโดยแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเลือดหยุดยาก นิยมเจาะจากหลอดเลือดบริเวณข้อมือ และขาหนีบ ใช้ในกรณีตรวจหาระดับออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ (blood gas)

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >