"อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์" ปรับปรุงพันธุ์ด้วยรังสี รับรางวัล "นักนิวเคลียร์ดีเด่น" PDF พิมพ์ อีเมล์

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นจากสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ


      แม้ไม่ได้จบนิวเคลียร์โดยตรง แต่ผลงานประยุกต์ใช้ประโยชน์จากรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช ก็โดดเด่นจนทำให้ "อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์" อาจารย์เกษตร วัยเกษียณ ได้รับการเชิดชูจากคนในวงการให้เป็น "นักนิวเคลียร์ดีเด่น" ทั้งนี้อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มจากการอ่านและอบรม
       
       ปัจจุบัน "อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์" วัย 62 เป็นอาจารย์พิเศษ ของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานที่ทำมาตลอดได้ส่งผลให้อาจารย์ในวัยเกษียณ ได้รับการเชิญชูจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ให้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี 2552  คลิกค่ะ
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >