Home
Advanced Search
Mendel PDF พิมพ์

   

ในศตวรรษที่กำลังจะผ่านไปนี้ โลกยอมรับว่าวิทยาการด้านพันธุศาสตร์คือ ความก้าวหน้าทางชีววิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่คงมีคน
หลายคนประหลาดใจ หากผมจะบอกคุณว่ามีคนไม่มากนักที่รู้ประวัติความเป็นมาของนักวิทยาศาสตร์ผู้ให้กำเนิดศาสตร์ด้านนี้

ทุกวันนี้โลกรู้จัก Gregor Johann Mendel ในฐานะนักบวชนิกาย Augustine เชื้อชาติออสเตรียว่าเป็นผู้พบกฎของ
พันธุกรรม แต่กว่า Mendel จะได้รับการยกย่องและยอมรับ เขาก็ได้เสียชีวิตไปนานร่วม 100 ปี

Mendel เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2365 ที่เมือง Heinzendorf ซึ่งขณะนั้น อยู่ในประเทศออสเตรีย แต่บัดนี้สถานที่เกิดอยู่ในเมือง Brno ของประเทศเชกโกสโลวะเกีย บิดามีอาชีพทำไร่ ขณะอยู่ในวัยเด็ก Mendel เรียนหนังสือเก่ง ขณะที่มีอายุได้ 21 ปี เขาได้บวชเป็นพระในนิกาย Augustine ที่เมือง Brünn และในเวลาเดียวกันนั้น เขาก็ได้สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูด้วย แต่สอบตก เพราะได้คะแนนวิชาชีววิทยา
ต่ำ ถึงกระนั้น Mendel ก็ยังรักวิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้ไปสมัครเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ต่อที่มหาวิทยาลัยเวียนนา เป็นเวลา 2 ปี

การมีบิดาเป็นชาวไร่ได้ทำให้ Mendel ชอบศึกษาการแพร่พันธุ์ของพืช ดังนั้น เมื่อเขามีอายุได้ 34 ปี เขาได้นำถั่วมาทดลองผสมพันธุ์ โดยได้วิเคราะห์เอกลักษณ์ที่สำคัญของถั่วถึง 7 ประเด็น การบันทึกข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้จากการทดลองได้ทำให้ Mendel พบกฎ พันธุกรรมงานวิจัยของเขาเรื่อง Experiments With Plant Hybirds ไม่ได้เสนอรายงานผลการทดลองอย่างละเอียด ได้รับการ ลงพิมพ์ในวารสาร Transactions of the Brünn Natural History Society ที่ไม่มีคนอ่านมากนัก และในเวลาเดียว กันนั้น เขาก็ได้ส่งรายงานการวิจัยฉบับเดียวกันนี้ไปให้ Karl Nageli ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมพันธุ์พืชอ่านด้วย แต่เมื่อ Nageli อ่านรายงานของ Mendel แล้ว เขามีความรู้สึกสงสัยและเคลือบแคลงในผลสรุปของ Mendel มาก เขาจึงได้เสนอแนะให้ Mendel ทดลองใหม่โดยพืชชนิดอื่นแทน แต่ Mendel ก็มิได้ดำเนินการใดๆ ตามที่ Nageli เสนอ เพราะในปี พ.ศ. 2411 นั้น เขาได้รับการ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสประจำโบสถ์ที่ Alt Brünn ภาระงานบริหารได้ทำให้เขาไม่มีเวลาทำการทดลองเรื่องการ ผสมพันธุ์พืชอีกเลย จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2427 ขณะมีอายุได้ 61 ปี ด้วยโรคหัวใจวาย ศพของเขาได้ถูกนำ ไปฝังที่สุสานใกล้โบสถ์ ในพิธีศพมีสานุศิษย์และชาวบ้านที่ได้เดินทางมาไว้อาลัยนักบวชคนหนึ่ง ซึ่งได้อุทิศชีวิตให้ทานแก่ผู้ยากไร้ แต่ไม่มีใครเลยจะรู้สักนิดว่า พวกเขากำลังร่ำลาอาลัยนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก


<ก่อนหน้า

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in C:\www\bio-glossary\includes\database.php on line 169
ผู้เยี่ยมชม: 1
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไปออนไลน์สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!